Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Tượng các loại


Di lac thủy tùng cao 90cm và ông thọ gỗ hương cao 1.2m


gỗ thủy tùng cao 90cm


Di lạc gỗ cẩm cao 50cm

Tam đa gỗ cẩm cao 95cm


Di lạc thủy tùng cao 95cm


Di lạc thủy tùng cao 60cm


Di lạc gỗ hương cao 1.2m
 

Dàn bầu bí gỗ cẩm cao 1.1m

Bộ tam đa gỗ bách xanh cao 43cm


Bộ tam đa thủy tùng cao 90cm rộng 40cm dày 35cm , giá 27tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng Di lặc kích thước : 1.9m*1m*1m . gỗ : Cà te (gõ đỏ ) . Giá : 50tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng Đạt ma . Gỗ thủy tùng . cao 1.3m *0.7*0.5 . Giá : 25tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Bộ tam đa . Gỗ cẩm . Cao 0.7m .Giá : 6tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Ông thọ lũa sao xanh . cao 0.8m*1.3m*1m Giá : 6,5tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Di lặc thủy tùng cao 0.9m*0.7m*0.5 . Giá : 23tr

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Bộ tam đa thủy tùng cao 0.9m giá 27tr/bộ

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Di lặc cà te cao 1.3m *0.8m*0.7m Giá : 15tr
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai
Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai

Gởi anh mới điện thoại 0915587777


Tượng các loại- Đồ gỗ Đức Tân GiaLai chuyên kinh doanh đồ gỗ trang trí nội thất và thủ công mỹ nghệ; thi công xây lắp phần gỗ... Tượng các loại 4.5 Đức Tân GL 944 Trường Chinh- Pleiku GiaLai 600000 VietNam 2014-10-10T15:30:00+07:00

0 comments:

Đăng nhận xét

 
Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến Đồ gỗ Đức Tân GiaLai !