Chủ Nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2016

Lời ngỏ:

       Đồ gỗ Đức Tân Gialai xin trân trọng tri ân Quý khách hàng đã quan tâm ủng hộ Cửa hàng chúng ...

Thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Tủ quần áo

Tủ áo 2m màu trắng Tủ áo gỗ gõ 1.9m và tủ căm xe 1.8m

Thứ Hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016

Bộ salon gỗ

Các loại bàn ghế hội trường

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kệ tivi-trang trí

Kệ ti vi gỗ cà te dài 2.6m Kệ tivi gỗ cẩm dài 1.9m Kệ tivi gỗ cẩm dài 1.9m

Thứ Năm, ngày 09 tháng 7 năm 2015

Vàn sàn gỗ tự nhiên

Ván sàn hương và căm xe gỗ tự nhiên

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Một số công trình tiêu biểu

Thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tủ thờ

Tủ thờ gỗ hương Bàn tờ dài 2100 x 1100 gỗ gõ

Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Lộc bình

Cặp lộc bình gỗ gõ cao 1.8m Lộc bình cà chít vàng cao 1.6m .  Lộc bình gỗ hương...

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

Bộ bàn ghế ăn

Bộ bàn ăn 4 ghế gỗ rái ngựa Bộ bàn ăn bàn liền gỗ sao Bộ bàn ăn 1.8m gỗ cà te ...